Πλύσιμο και επισκευή εμπορευματοκιβωτίων

Διαθέτουμε τεχνικό τμήμα για την επισκευή και το πλύσιμο των εμπορευματοκιβωτίων.

Δυνατότητα πιστοποίησης από πιστοποιημένο επιθεωρητή.